tisdag, juli 29, 2008

Ekollon ....

I Lizz´ memoar (se nedan)... ger hon ett exempel ...att hon har skött "räddningen" själv... inte blivit räddad av någon prins... genom en zenbuddistisk tanke. De, zenbuddisterna, säger att en ek kommer till med hjälp av två olika krafter. "Dels är det naturligtvis ekollonet, fröet som innehåller löftet och potentialen och växer till ett träd.... det handlar om en annan kraft också - det framtida trädet självt, som så gärna vill existera att det får ekollonet att växa, drar upp plantan ur tomheten med hjälp av längtan... I den bemärkelsen är det eken som skapar ekollonet, ur vilken den föds....

Inga kommentarer: